ร้านสกรีนเสื้อ

ร้านสกรีนเสื้อ

เคล็ดการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วสิ่งที่ 1 วงแหวนที่กว้างพร้อมกับยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะสำหรับบุคคลนิ้วผอมยาว

กลยุทธ์การคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมือประการที่ 2 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับสัณฐานของนิ้วเทคนิคที่ 3 พึงจะเลือกสรรหัววงแหวนที่เสริมแต่งด้วยเพชรความหนักเบาไม่สูงมากนัก

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมืออันที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบอ้วนพึงเลือกเฟ้นวงแหวนที่มีก้านแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวยาวงาม

เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบควรจะเลือกเพชรพลอยที่ประดับประดาหัววงแหวนนั้นสมควรมีสัดส่วนใหญ่สักนิด กับมีรูปร่างในทางยาว ตัวอย่างเช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วเทคนิคที่ 6 หากคัดเลือกแหวนตามข้อแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมด้วยมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวยาวงดงามยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมือเทคนิคที่ 7 สาวที่มีนิ้วล่ำใหญ่ พึงเลือกเฟ้นแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ความจุกลางๆ เหมือนกันพร้อมด้วยออกแบบตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วอย่างที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวยาวสละสลวย

เคล็ดการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสมกับแหวนที่มีหน้ากว้างคืออัญมณีทรงรูปไข่

เทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วมืออันที่ 10 เนื่องด้วยบุคคลมือสั้นไม่ก็นิ้วสั้นพึงจะหลีกเลี่ยงวงแหวนที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยม

เคล็ดการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคที่ 11 ควรจะเลือกรูปหัวใจกับมีปริมาตรใหญ่พอควร

เทคนิคการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วอย่างที่ 12 บ่าแหวนไม่ควรจะเสริมก้านเล็กๆหรือว่าทำรูปทรงหนาใหญ่เด็ดขาด